METRO AG

Made to Trade

METRO GROUP to międzynarodowa grupa kapitałowa, jeden ze światowych liderów sprzedaży detalicznej i hurtowej, obecny w 30 krajach świata. METRO GROUP reprezentuje cztery sieci handlowe, zajmujące wiodące pozycje w ramach odpowiednich segmentów rynkowych.

Działania METRO GROUP podlegają ujednoliconym prawom, regulacjom oraz wewnętrznym standardom zachowania. W 2007, METRO GROUP stworzyła wystandaryzowany, obowiązujący w całej Grupie Program Compliance, który łączy oraz uzupełnia istniejące narzędzia celem zapewnienia zgodności z wyżej wymienionymi standardami. Kluczowym elementem Programu Compliance jest osiem Zasad Biznesowych METRO GROUP:

• Dokonujemy ścisłego rozróżnienia pomiędzy interesem osobistym a interesem firmy.
• Nikomu nie udzielamy szczególnych względów bez uzsadanionej przyczyny.
• Nie wykorzystujemy pozycji w firmie dla korzyści osobistych.
• Wszelkie informacje związane z firmą traktowane są jako poufne.
• Respektujemy zasady zdrowej rywalizacji.
• Wszyscy mają prawo do równego traktowania.
• Jesteśmy uczciwym pracodawcą.
• Przestrzegamy przepisów prawa i obowiązujących procedur.

Strona internetowa Compliance Hotline (zewnętrzny, bezpieczny serwis).

METRO GROUP

Metro AG

Światowy lider na rynku sprzedaży cash & carry
Jeden z wiodących hipermarketów w Niemczech oraz w Europie Wschodniej
Europejski lider detalicznego handlu sprzętu elektronicznego
Systemowy lider w branży domów towarowych w Niemczech i Belgii

Copyrights 2015 Metro Services PL

Sprawdź także: Go To Top